BAŞVURU FORMU

Konaklamak istediğiniz tarih aralıkları:

Konaklamayı Tercih Ettiği Yazıevi

Mesleki Bilgiler

Yazar ve Çevirmen Dernekleri Üyesi mi?

Dernek Hangi Ülkeye Ait:

Yazıevleri'ni tercih etme nedeni nedir ?

Sağlık Bilgileriniz

Kronik bir rahatsızlığınız var mı ?

Düzenli olarak kullandığınız ilacınız var mı ?

Alerjik Reaksiyonunuz var mı ?

Vegan veya vejetaryen misiniz?

Sigara Kullanıyor musunuz ?

Hiç ameliyat geçirdiniz mi? Ne zaman?

Acil Durumlarda Başvurulacak Kişi

Varsa Profesyonel Destekle İlgili Kişi Bilgileri

Not: Başvuru sahibinin yapacağı özel çalışma için gereksinim duyacağı profesyonel destek (çevirmen, vb.) isteği Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek, değerlendirme sonucu olumlu ya da olumsuz olarak başvuru sahibine bildirilecektir.

Çevirmenler İçin

Akademisyenler İçin

*Konaklama hakkı kullanılmayacaksa, yedek konukların çağrılması için bir ay önceden haber verilmelidir.