Başvuru Koşulları

Yazarlar ve şairler için;
En az iki kitabının, kataloğunda basılı 50 kitap olan bir yayınevi tarafından yayımlanmış olması,

Çevirmenler için;
Yapacağı çeviriye dair yayımcıyla imzalanan sözleşme örneği,
Çevirdiği en az 1 kitabın yayımlanmış olması,

Akademisyenler  ve araştırmacılar için;
Bağlı olduğu üniversite ile ilişkisini gösterir belge,
Tez çalışması gerçekleştirilecekse tez danışmanından bir mektup ve tezin hangi aşamada olduğunu bildirir rapor,
Başvuru sahibinin yazdığı tez ya da araştırmanın ayrıntısını anlatan bir başvuru metni.

* Nilüfer Yazıevleri Süreli Konaklama Sözleşmesi